Hizmetlerimiz

Genel Yüklenicilik

TERA İnşaat, mal sahibi adına inşaat isinin tamamını yüklenerek, isin bir kısmında uzman alt yüklenicilere kullanarak, projeyi verilen teklife uygun olarak istenilen süre, maliyet ve kalite hedefleri doğrultusunda tamamlayacağını taahhüt etmektedir.

Mal sahibi adına tasarımcının hazırlayacağı proje ve şartnamelere uygun olarak yapıları inşa etmek ve organizasyonel yapılarını bu amaç doğrultusunda kurup projeyi bitirmektir.

İnşaat Yönetimi

TERA İnşaat, mal sahibi adına yapı üretimi aşamasında projenin maliyeti, kalitesi ve suresi ile ilgili mal sahibi isteklerinin gerçekleştirilmesi için profesyonel kontrol, yürütme ve yönlendirme görevlerini üstlenmektedir.

 

Mal Sahibinin Temsil Edilmesi

Tera İnşaat, inşaat öncesi devrede, inşaat suresince ve inşaat bitim evrelerinde farklı disiplinlerde, uzman kadroları ile mal sahibi adına yürütme, yönlendirme ve kontrol görevlerini üstlenmektedir. Mal sahibi için, tasarımın geliştirilmesi ve ihale aşaması süreçlerinde de stratejik danışmanlık hizmetleri yürütmektedir.

 

Proje Değerlendirilmesi

Tera İnşaat, tasarım ve planlama aşamalarından başlayarak inşaat ve teslim süreçleri dâhil olmak üzere, projenin değerlendirilmesi hizmeti kapsamında, projenin zamanında bitirilmesi için gerekli tüm prosedürlerin sağlandığından emin olmak için süreçleri gözlemlemekte, projenin karlılığı ve verimliliğini sağlamak için proje ürünlerini ölçmekte, proje katılımcılarına hazırlanan proje değerlemesi planı kapsamında değerlendirmeleri raporlamakta, sorgulamaları cevaplandırmakta ve tüm planlamaların ölçülebilir ve sorgulanabilir olmasını sağlamaktadır. Proje değerlendirmesi verilerine dayalı olarak, gerekli olması durumlarda proje aktivitelerini kaydırmak ya da yeniden düzenlemek, proje planında değişiklikler olanak tanımak, proje raporları hazırlamak, tüm proje katılımcılarını bilgilendirmek, projenin sürdürebilirliğini planlamak, proje yerini ve çevresini değerlendirmek, tespitlere dayalı organizasyonel kararlar vermek vb. düzenlemeler yapmaktadır.

 

Yapılabilirlik Analizi

Tera İnşaat, proje yatırım kararının verilmesinden uygulama projeleri aşamasına kadar olan sürede, projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik ve sosyal acılardan analiz edilmesi, alternatif senaryolar da göz önüne alınarak, yatırımda maksimum başarı elde edilmesi için strateji geliştirilmesi, risklerin saptanması ve risk stratejilerinin geliştirilmesi, piyasa analizi, lokasyön analizi, finansal analiz, teknik analiz ve hukuki incelemeler vb. hizmetler sağlamaktadır. 

 

Değer Mühendisliği

Tasarım aşamasından başlayarak inşaat asamasa dâhil olmak üzere, tasarımın kolay ve ekonomik yapılabilirlik analizlerini yaparak maliyetleri düşürmek, şantiye yönetimi, planlaması ve lojistik olanaklar da değerlendirilerek, tüm inşaat süreci boyunca ek maliyetleri önlemek ve mümkünse planlanan bütçenin altına inmek için değer mühendisliği çalışmaları yapılmaktadır.

 

Maliyet Kontrol

Proje sahibinin is için karar vermesi aşamasından başlayıp, projenin tamamlanması ve teslim edilmesine kadar olan süreçte, proje karini kontrol etmek, bu amaçla optimum çözümleri uygulamak, zamanı ve kaynakları en verimli şekilde kullanarak maliyetleri en alt seviyede tutmaktadır. Bu nedenle, projenin yapısına, sözleşmenin büyüklüğü, tekniği ve karmaşıklığına bağlı olarak en uygun maliyet kontrol sisteminin seçerek, maliyet yönetim planının oluşturulmaktadır. Böylece maliyet seviyelerini izleme, bu seviyeleri kıyaslama ve maliyetleri kontrol edilebilir seviyede tutmak mümkün olmakta, gerçek performans ve tahmini bütçe kıyaslanarak izlenebilmektedir. 

 

Süresel Planlama

Suresel planlama hizmeti, proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin/aktivitelerin belirlenmesini, aktivite surelerinin ve sıralamasının belirlenmesini içermekte ve tüm proje surecini bir planlama, programlama ve hazırlanan plan-program dâhilinde yürütme hizmetini içermektedir. Projenin istenilen kalitede, belirlenen surede, planlanan maliyet ile bitirilmesi için, sure planlaması işlevine bağlı olarak, kaynak planlaması ve dengelemesi, tedarik surecinin planlaması gibi faaliyetlerin düzenlemesini de sağlamaktadır.

Tedarik Yönetimi  - Kaynak Yönetimi

Tedarik yönetimi hizmeti kapsamında, proje için gerekli malzeme, takım ve işgücü gibi kaynakların zamanında, en ekonomik ve istenilen kalite çerçevesinde tedarikçilerden satın alınmasını planlayıp, programlamaktadır. Bu kapsamda, en maliyetli kalemlerden en genel malzemelere kadar tüm tedarik surecini planlaması, satın alma sürecinin yönetilmesi, satın alma görüşmeleri, tedarikçilerin değerlendirilmesi ve yönetimi, sözleşme görüşmelerinin yapılması, sözleşme yönetimi ve sözleşmelerin hazırlanması biçiminde tüm tedarik sureci işlevlerini gerçekleştirmektedir.

Kalite Kontrol / Kalite Güvencesi

Tera İnşaat Kalite kontrolü faaliyetleri kapsamında, planlama, şartnamelere, uygun standartlara ve proje koşullarına uyup uymadıklarını belirlemek için, kişiler, sistemler, malzemeler, belgeler, teknikler ve isçilik dâhil olmak üzere projeyi oluşturan parçaların sürekli olarak incelenmesi, onaylanması, denetlenmesi ve test edilmesini sağlar. Kalite yönetimi kapsamında, ilgili proje ve kaynakları, kaliteyi sağlayacak şekilde koordine eden ve yönlendiren politikalar ve yöntemler sistemini planlama, organize etme, uygulama, kontrol etme ve belgeleme hizmetlerini sağlar. Kalite güvenliği aşamasında ise, kalite kontrol yöntemlerinin etkin şekilde yerine gösteren planlı ve sistematik incelemeleri ve testleri uygulamaktadır.

 

Hizmete Alma / Devir Sureci

Tera İnşaat, Devretme hizmeti kapsamında; projenin tüm operasyon el evrelerinde yapının tasarım kriterleri ve şartnamelerde belirtilen tüm fonksiyonları yerine getirdiğini doğrulamak amacı ile proje kapsamındaki tüm ekipman, malzeme, teknik, sistem, araç, gereç, modül ve alt sistemlerin, gerekli tüm mühendislik teknik değerlendirmelerini, kontrol prosedürlerini, testlerini ve denetlemelerini yürütmektedir. Bu sistem, tasarım surecinden başlayarak, inşaat, iskân ve işletme süreçlerini kapsayan bir kalite güvence surecidir. Bu hizmet doğrultusunda, yapının işverenin taleplerine göre islediğini, sistem ve ekipmanların işveren beklentilerini karşıladığını garanti etmektedir.